Instrukcja obsługi programu

Interfejs programu składa się z menu, pola, w którym wyświetlany zostaje obraz, pola tekstowego oraz dwóch przycisków – ukryj oraz odkryj. W menu znajdują się takie opcje jak „Otwórz obraz” – umożliwiająca otworzenie pliku graficznego o rozszerzeniu .png oraz .jpeg, „Otwórz plik .txt” – umożliwiająca wczytanie zawartości pliku tekstowego, a także „Zamknij” – umożliwiająca zamknięcie programu. Przycisk „Ukryj” wywołuje metodę odpowiedzialną za ukrycie wiadomości w obrazie, natomiast przycisk „Odkryj” wywołuje metodę odpowiedzialną za odczytanie ukrytej w pliku graficznym wiadomości. Interfejs programu przedstawia rysunek 1.

Interfejs programu steganograficznego
Rys. 1. Interfejs programu steganograficznego

 

Ukrywanie wiadomości w pliku graficznym

Ukrywanie wiadomości w pliku graficznym przebiega w 4 prostych krokach. Pierwszym z nich jest wybranie z menu opcji „Otwórz obraz”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór pliku graficznego o rozszerzeniu .png lub .jpeg, w którym ma zostać ukryta wiadomość. Okno dialogowe przedstawione zostało na rysunku 2.

Okno dialogowe umozliwiajace wybor pliku do wczytania.
Rys. 2. Okno dialogowe umożliwiające wybór pliku do wczytania.

Po wybraniu pliku graficznego, który ma być użyty do ukrycia wiadomości należy wcisnąć przycisk „Open”, spowoduje to wczytanie i wyświetlenie wybranego obrazu w programie.

Kolejnym krokiem jest wpisanie lub wczytanie wiadomości, która ma zostać ukryta w wybranym obrazie. W celu wczytania wiadomości z pliku tekstowego należy wybrać z menu opcję „Otwórz plik .txt”, a następnie za pomocą okna dialogowego wybrać plik o rozszerzeniu .txt zawierający wiadomość do ukrycia. Po wybraniu odpowiedniego pliku tekstowego i przyciśnięciu przycisku „Open” w polu tekstowym programu pojawi się wczytana wiadomość, jak pokazane zostało na rysunku 20.  Alternatywą do wczytania pliku tekstowego jest manualne wpisanie wiadomości przeznaczonej do ukrycia w polu tekstowym programu.

Rys. 3. Wygląd interfejsu programu po wczytaniu pliku tekstowego i graficznego.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy przejść do ostatniego kroku jakim jest wciśnięcie przycisku „Ukryj” znajdującego się poniżej pola tekstowego programu. Wywoła to metodę odpowiedzialną, za ukrycie w wybranym pliku graficznym wiadomości widocznej w polu tekstowym programu, a po ukryciu wiadomości w obrazie zapisze go jako plik graficzny o nazwie out.png w folderze, z którego uruchomiony został program.

 

Odkrywanie wiadomości ukrytej w obrazie

Pierwszym krokiem do odkrycia ukrytej w obrazie wiadomości, podobnie jak przy ukrywaniu wiadomości, jest wybranie z menu opcji „Otwórz obraz”, a następnie wybranie pliku graficznego, w którym znajduje się wiadomość, która ma zostać odczytana.

Zawartość wybranego pliku graficznego zostanie wyświetlona w programie. Następnie należy nacisnąć przycisk „Odkryj”, który uruchomi metody odpowiedzialne za wydobycie z obrazu ukrytej w nim wiadomości.

Wiadomość o braku ukrytej wiadomości w wybranym obrazie.
Rys. 4. Wiadomość o braku ukrytej wiadomości w wybranym obrazie.

Jeśli w obrazie nie została ukryta żadna wiadomość pojawi się komunikat informujący o tym fakcie, jak to pokazano na rysunku 4. Jeśli w obrazie znaleziona została ukryta wiadomość, zostanie ona wyświetlona w polu tekstowym programu, jak na rysunku 5.

Wygląd programu po odczytaniu ukrytej w pliku graficznym wiadomości.
Rys. 5. Wygląd programu po odczytaniu ukrytej w pliku graficznym wiadomości.

Dodaj komentarz